ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

วิถีแห่งอิ๊คคิวซัง เสริมปัญญาด้วยสมาธิ
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (เดิม สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย)
ผู้แต่ง : วิทักโข
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : พบกับวิธีเรียนรู้และวิเคราะห์หลักความคิดกับการแก้ไขปัญหาโดยใช้ปัญญาของ เณรน้อยอิ๊กคิวซัง ประวัติของอิ๊คคิวซังว่าด้วย อิ๊กคิวซังน่าจะเป็นพระภิกษุที่บรรลุธรรมเมื่ออายุยังน้อยที่สุดรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนา เพราะว่าท่านสามารถบรรลุธรรมในขณะที่นั่งสมาธิบนเรือริมฝั่งทะเลสาบ “เหตุแห่งความทุกข์และความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเกิดจากจิตที่เต็มไปด้วยอัตตา”คือแก่นธรรมที่ท่านค้นพบ (www.pantip .com) ภายในเล่มได้นำเอาประวัติของท่านอิ๊กคิวซังมา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของท่าน ที่อุดมไปด้วยข้อคิดที่มากประโยชน์